Digitron PM-20 manomètre

Digitron PM-20 manomètre

0-130 mbar (0,01 mbar)

EUR 220.00hors TVA
KANE 3500-1 Manomètre numérique différentiel
EUR 299.00hors TVA
KANE 3500-15 Manomètre numérique différentiel
EUR 335.00hors TVA
KANE 3500-2 Manomètre numérique différentiel
EUR 299.00hors TVA
KANE 3500-30 Manomètre numérique différentiel
EUR 335.00hors TVA
KANE 3500-5 Manomètre numérique différentiel
EUR 335.00hors TVA
KANE 3200  Manomètre numérique différentiel
EUR 175.00hors TVA